Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Τα videos μου

Videos από χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς μου

Εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος

 
 Απαιτείται τρισδιάστατη αξονική τομογραφία όλου του κάτω άκρου, (ισχίο - γόνατο -ποδοκνημική), που αξιολογείται ως ενιαία ανατομική - κινητική μονάδα. Ανιχνεύονται λεπτομερώς οι ανατομικές και κατ' επέκταση οι εμβιομηχανικές ιδιαιτερότητες του πάσχοντος.
 
Οι απεικονίσεις της αξονικής λαμβάνονται από την κατασκευαστική εταιρεία εκτός Ελλάδος, η οποία με ειδικό λογισμικό σε 3-D εκτυπωτή δημιουργεί εκμαγεία της άρθρωσης του γόνατος (χρησιμοποιώντας τελειοποιημένα λογισμικά συστήματα τα οποία αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν την εμβιομηχανική του συνόλου του κάτω άκρου και τη μοναδική ανατομία του κάθε ασθενή), που χρησιμοποιούνται κατά την επέμβαση, διαμορφώνοντας το γόνατο για την ακριβέστερη εφαρμογή της πρόθεσης, όπως έχει εκτιμηθεί από τον υπολογιστή.
 
Πλεονεκτήματα: Ακριβής προεγχειρητικός σχεδιασμός, διαφορετική πρόθεση για άντρες και γυναίκες, μικρότερη χειρουργική τομή, ελάχιστη απώλεια αίματος, ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, ταχύτερη αποκατάσταση, μείωση του χειρουργικού χρόνου, μικρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, μεγαλύτερος χρόνος ζωής της αρθροπλαστικής, μεγαλύτερο - ακόμη και πλήρες, εύρος κίνησης του γόνατος, γρηγορότερη επιστροφή στις πρότερες δραστηριότητες.

Αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου

Επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα μετά από συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου. Σταθμισμένο εργαλείο που μέσα από συγκεκριμένα τεστ εκτιμά πολλαπλές κινητικές δεξιότητες, όπως Ισορροπία, Δύναμη, Ευκινησία, Ταχύτητα, που απευθύνεται σε αθλητές, ασκούμενους και μη οι οποίοι έχουν υποστεί τραυματισμό ή χειρουργείο στα κάτω άκρα και θέλουν έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση για την ικανότητα επιστροφής στη καθημερινότητα ή στην αθλητική δραστηριότητα.

Αρθροσκόπηση γόνατος, αποκατάσταση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου με αυτομοσχεύματα ισχνού προσαγωγού και ημιτενοντώδη.

 
Αρθροσκόπηση γόνατος, αποκατάσταση ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου με αυτομοσχεύματα ισχνού προσαγωγού και ημιτενοντώδη.

Ρήξη μηνίσκου

 
Ρήξη μηνίσκου.

Ασκήσεις ενδυνάμωσης γόνατος

 
 
Ασκήσεις ενδυνάμωσης γόνατος κυρίως έσω πλατέως.

Το ιατρείο και ο εξοπλισμός μου

 
Το ιατρείο και ο εξοπλισμός μου

Αρθροσκόπηση ΠΧΣ με την τεχνική ''ALL INSIDE'' και λήψη ΜΟΝΟ ενός μοσχεύματος

 
Αρθροσκόπηση ΠΧΣ με την τεχνική ''ALL INSIDE'' και λήψη ΜΟΝΟ ενός μοσχεύματος.