Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Παιδοορθοπαιδική

Εκτός από την κλασική παιδοορθοπαιδική εκτίμηση, γίνεται:
έλεγχος σκολίωσης με τη μέθοδο της τηλεμετρίας και δίνεται θεραπευτικό ασκησιολόγιο
 
 
υπερηχογράφημα νεογνικού ισχίου με τη μέθοδο Graf
 
 
πελματογραφία, ανάλυση βάδισης για τυχόν δυσμορφίες του πέλματος, παρμορφώσεις των κάτω άκρων, ασυμμετρίες και σε παιδιά με αθλητικές δραστηριότητες με σκοπό την βέλτιστη δυναμική απόδοση και συγχρόνως τον περιορισμό αθλητικών κακώσεων των κάτω άκρων.