Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Αθλητική Τραυματιολογία και Προληπτική – Αποκαταστατική Αθλητιατρική

Η διεπιστημονική προσέγγιση του τμήματος της αθλητικής τραυματιολογίας έχει σαν σκοπό την πρόληψη και θεραπεία των αθλητικών κακώσεων και μυοσκελετικών συνδρόμων σε αθλητές υψηλού επιπέδου και περιστασιακά αθλούμενους, ως επίσης και την παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής μέριμνας σχετιζόμενης με την άθληση και την επίτευξη επιδόσεων.
 
Η αθλητική ενασχόληση ως κοινωνικό φαινόμενο έχει διεισδύσει τόσο στις αναπτυξιακές ηλικίες που βιολογικά είναι ανώριμες για υψηλές επιβαρύνσεις, απαιτήσεις και προσδοκίες, πολύ περισσότερο δε στη μέση ακόμη και τρίτη ηλικία, που λόγω ανεπαρκούς υποδομής και πιθανών συχνά λανθανουσών συννοσηροτήτων, εμφανίζονται πλέον ευπαθείς όχι μόνο μυοσκελετικά αλλά και από την πλευρά της εσωτερικής παθολογίας.
 
Η ειδική αντιμετώπιση και η αποκατάσταση των ασκησιογενών παθήσεων καθίσταται απαραίτητη όπως και η πρόληψη αυτών.
Η άσκηση αποτελεί σημαντική συμπληρωματική θεραπεία πολλών νοσημάτων. Αλλά συχνά η μή συνταγογράφησή της όσον αφορά την ένταση, διάρκεια και συχνότητα αυτής , την καθιστά από ευεργετική, ανεπαρκή και ενίοτε επικίνδυνη.
 
Η ιατρική προσέγγιση αθλητών και αθλουμένων στοχεύει:
Στη διαφύλαξη της Υγείας των.
Στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών με:
  • Την εφαρμογή λειτουργικών διαγνωστικών μεθόδων (εργοσπιρομετρία, ανάλυση βάδισης, έλεγχος δρομικής οικονομίας, εμβιομηχανική ανάλυση)
  • Εξατομικευμένη προπονητική παρέμβαση.
  • Συνεργασία με τους προπονητές.
  • Εξωγενή ενίσχυση.
  • Ελαχιστοποίηση τραυματισμών. (Πρόληψη)
  • Αντιμετώπιση χρονίων και οξέων μυοσκελετικών παθήσεων.
 
Στην εφαρμογή ελαχίστης παρεμβατικότητας χειρουργικών τεχνικών*, με πλήρη εξατομικευμένη αποκατάσταση προ & μετεγχειρητικά και εναλλακτικό τρόπο άσκησης για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επάνοδο:
  • *Αρθροσκοπική χειρουργική (συρραφή μηνίσκου, συνδεσμοπλαστική ή συρραφή ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου, ανακατασκευή χόνδρινων βλαβών και ελλειμμάτων, αρθροσκοπική αποκατάσταση κακώσεων ώμου, αγκώνος, ισχίου, πηχεοκαρπικής και ποδοκνημικής)
  • *Χειρουργική μαλακών μορίων (ρήξεις δικέφαλου βραχιονίου, τρικέφαλου, οπίσθιων μηριαίων, τετρακεφάλου, μείζονος θωρακικού, περονιαίων, κνημιαίων τενόντων, ρήξεις συνδέσμων).
  • *Χειρουργική αποκατάσταση καταγμάτων.
Στη χρήση καθοδηγούμενων εγχύσεων με υπέρηχο, αξονική και μαγνητική τομογραφία βιολογικών παραγόντων, σε χρόνια μυοπεριτονιακά σύνδρομα, ενδο και περιαρθρικά και σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.
 
Σκοπός μας είναι η παροχή της βέλτιστης υποστήριξης, θεραπείας και αποκατάστασης, σε αθλητές και αθλούμενους.