Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Omegawave

Το Omegawave αναπτύχθηκε για τον κορυφαίο αθλητισμό και είναι η πιο πρωτοποριακή τεχνολογία για την καταγραφή διαφορετικών βιολογικών διαδικασιών προσαρμογής στο σώμα

Νευρολογική διάγνωση

  • Μέτρηση δυναμικού εγκεφάλου DC (DC EEG)
  • Προσδιορισμός του βαθμού κόπωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Ανάλυση διαφορικού ΗΚΓ

Αξιολόγηση των λειτουργιών στο καρδιακό σύστημα

  • σύστημα παροχής ενέργειας
  • Αξιολόγηση του επιπέδου στρες

Πώς λειτουργεί το Omegawave;

Μια τεχνητή νοημοσύνη που προσομοιώνει τις δεξιότητες αξιολόγησης ενός ειδικού
  • Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων
  • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
  • Αξιολόγηση των βιολογικών παραμέτρων
  • Συστάσεις για βελτίωση και αποκατάσταση

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες