Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Συσκευή υπερβαρικής οζονοθεραπείας OZON 2000

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι κατάλληλο και για νορμοβαρική αλλά καi υπερβαρική αυτο-αιμοθεραπεία καθώς και για οζονοποίηση του νερού μέσω της σύνδεσης με τη συσκευή Aquazon.
 
Συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό με οθόνη αφής για τον έλεγχο της ροής και της συγκέντρωσης του όζοντος στο διάλυμα. Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα για επαναλήψιμους κύκλους θεραπείας.
 
Η ανάλυση της συγκέντρωσης γίνεται με τον ενσωματωμένο UV αναλυτή. Περιλαμβάνει σύστημα παγίδευσης αέρα για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την επανέγχυση.
 
Προσφέρει τη δυνατότητα μόνιμης ροής αέρα ή λειτουργίας υπό κενό και εντερικής έγχυσης.
 

 

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες