Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Πελματογράφος στατική, δυναμική και κινητική ανάλυση βάδισης

Πελματογράφημα και κατασκευή ορθωτικών πελμάτων

Το σώμα μας χαρακτηρίζεται από μία “αρμονία” κινήσεων. Η μεγαλύτερη πρόκληση που είναι η υγεία, επιτυγχάνεται όταν όλα τα τμήματα του σώματος είναι ελεύθερα να κινούνται σε αρμονική σχέση το ένα με το άλλο. Οι αλλαγές στη διάταξη του σκελετού προκαλούν περιορισμό της λειτουργικότητας του σώματος με αποτέλεσμα τον πόνο και την επιπλέον επιβάρυνση των αρθρώσεων αλλά και όλων εκείνων των κατασκευών που τις στηρίζουν. Μέσω αυτού του μηχανισμού όμως δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, που σε τελική ανάλυση επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενή, επιβαρύνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.
 
Με το πελματογράφημα αναλύουμε αυτήν την ασυμμετρία, δίνουμε την δυνατότητα στον ασθενή να αντιληφθεί το πρόβλημα του με ένα ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο, και εφόσον κριθεί απαραίτητο του συστήνουμε να χρησιμοποιήσει ειδικά ορθωτικά πέλματα, που θα προσφέρουν στήριξη και εξισορρόπηση των δυνάμεων που ασκούνται στον σκελετό.
 

Πελματογράφος στατική, δυναμική και κινητική ανάλυση βάδισης

 
Ο Πελματογράφος είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μας δίνει τη δυνατότητα να μετράμε τα φορτία οποιουδήποτε ανθρώπου είτε όταν αυτός απλώς στέκεται, είτε όταν αυτός περπατάει.
 
Αποτελείται από μία πλατφόρμα με χιλιάδες ηλεκτρονικούς αισθητήρες, συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή, ο οποίος με το κατάλληλο λογισμικό μας δίνει τα αποτελέσματα της μέτρησης, τα οποία βασίζονται σε αντικειμενικά και όχι σε εμπειρικά δεδομένα.
 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάλυση δεδομένων της βάδισης και την αξιολόγηση της ισορροπίας.
Στην στατική εξέταση, το πρόγραμμα επεξεργάζεται την ποσοστιαία κατανομή του σωματικού βάρους. Μετράει γωνίες χρήσιμες για την ορθοπαιδική εκτίμηση, αποτυπώνοντας τρισδιάστατα το πέλμα.
 
Στην δυναμική εξέταση, αναλύει τις διάφορες φάσεις βάδισης, δηλαδή την φάση στήριξης, το γράφημα της φόρτισης, της μέγιστης πίεσης, τον χρόνο επαφής και την συσχέτιση του χρόνου – πίεσης. Αθλητές όλων των αθλημάτων επωφελούνται από την εξέταση.
 
 
Στην κινητική ανάλυση καταγράφονται τα χωροχρονικά στοιχεία κίνησης, όπως ταχύτητα, απόσταση, ρυθμός βηματισμού, περιόδος στήριξης και αιώρησης,
 
 
Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση, μέσω της οποίας συλλέγουμε πληροφορίες για την ανατομική μορφολογία του πέλματος (πλατυποδία , κοιλοποδία, ραιβοποδία κ.α.), καθώς και για τις δυνάμεις που ασκούνται στα πέλματα κατά την διάρκεια της βάδισης (αν πρόκειται για αθλητή αξιολογείται επιπρόσθετα τόσο το τρέξιμο όσο και το άλμα του) ή στήριξης.
 

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες