Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Σύστημα EPTE

Το σύστημα EPTE® (Percutaneous Electrolysis Therapy-διαδερμική ηλεκτρόλυση) αποτελεί μια αποτελεσματική ελάχιστα επεμβατική ορθοπαιδική μέθοδο θεραπείας παθολογιών των μαλακών ιστών.
 
Βασίζεται σε μία τεχνική κατά την οποία μια συσκευή διοχετεύει χαμηλής έντασης γαλβανικά ρεύματα ηλεκτρόλυσης μέσω διαδερμικής βελόνας καθοδηγούμενης από διαγνωστικό υπέρηχο. 
 
Η μέθοδος EPTE αποσκοπεί στην ευόδωση των επουλωτικών μηχανισμών σε διάφορες παθολογίες των μαλακών ιστών (τένοτες, μύες, σύνδεσμοι, κ.α.) σύμφωνα με την κλινική έρευνα και ανάπτυξη της εταιρείας EPTE® . Έχει αποδειχθεί ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό θεραπευτικό μέσο στα πεδία των Αθλητικών Κακώσεων, Νευρομυοσκελετικής Θεραπείας, Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, κ.α.
 
Η μέθοδος EPTE® περιλαμβάνει την καθοδηγούμενη από υπέρηχο εφαρμογή διαδερμικής βελόνας από την οποία χορηγείται ελεγχόμενο χαμηλής έντασης συνεχές ρεύμα το οποίο προκαλεί μια ηλεκτροχημική αντίδραση η οποία λαμβάνει χώρα μόνο στον τραυματισμένο ιστό. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παραχθεί μία μη θερμική ηλεκτρολυτική κατάλυση (ablation) η οποία προκαλεί μια ελεγχόμενη αντιφλεγμονώδη αντίδραση. Η τεχνική EPTE® ενεργοποιεί τους κυτταρικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται στη φαγοκύτωση και την αναγέννηση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα σε τένοντες, μύες, συνδέσμους, ουλώδεις ιστούς, κτλ. 
 
Ενδείξεις
  • Το σύστημα EPTE ενδείκνυται στους πιο κοινούς τραυματισμούς μαλακών ιστών, όπως:
  • επιγονατιδικός τένοντας
  • αχίλλειος τένοντας
  • τένοντας τετρακεφάλου
  • πελματιαία απονευρωσίτιδα
  • έσω και έξω επικονδυλίτιδα
  • τένοντες του πετάλου των στροφέων μυών (υπερακάνθιος, υπακάνθιος)
  • σύνδρομο κοιλιακών/προσαγωγών
  • μυικές θλάσεις.

το ιατρείο μου μέσα από φωτογραφίες