Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Το Γόνατο

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξης προσθίου χιαστού (με οπίσθιους μηριαίους)

Το γόνατο στηρίζεται πλευρικά με τους έσω και έξω πλάγιους συνδέσμους, ενώ σταθεροποιείται με τους χιαστούς συνδέσμους, οι οποίοι, όπως δηλώνει και το όνομά τους, σχηματίζουν ένα Χ στην άρθρωση.

Περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με ολική αρθροπλαστική

Ο αρθρικός χόνδρος του γόνατος έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Στην ιατρική γλώσσα, μιλάμε για αρθρίτιδα γόνατος. Ο χόνδρος, κανονικά, επιτρέπει στις επιφάνειες της άρθρωσης να γλιστρούν μεταξύ τους.

Περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας γόνατος με μερική αρθροπλαστική

Ο αρθρικός χόνδρος του γόνατος έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Στην ιατρική γλώσσα, μιλάμε για αρθρίτιδα γόνατος. Ο χόνδρος κανονικά, επιτρέπει στις επιφάνειες της άρθρωσης να γλιστρούν μεταξύ τους.

Περισσότερα