Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Το Χέρι

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα - Ενδοσκοπική Χειρουργική

Το μέσο νεύρο πιέζεται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα). Αυτή η πίεση συνήθως οφείλεται σε ερεθισμό και πρήξιμο του σωλήνα που περιβάλλει τους τένοντες (έλυτρο). Συχνά, προσβάλλονται και τα δυο χέρια.

Περισσότερα

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα - Ανοικτή επέμβαση

Το μέσο νεύρο πιέζεται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα (σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα). Αυτή η πίεση συνήθως οφείλεται σε ερεθισμό και πρήξιμο του σωλήνα που περιβάλλει τους τένοντες (έλυτρο). Συχνά, προσβάλλονται και τα δυο χέρια.

Περισσότερα

Αντιμετώπιση της ψευδάρθρωσης σκαφοειδούς με μερική αρθρόδεση καρπού, επέμβαση, θεραπεία

Εξαιτίας μιας παλαιότερης πτώσης ή ενός βίαιου χτυπήματος, σπάσατε το σκαφοειδές (κάταγμα). Το οστό, λοιπόν, δεν αιματώνεται καλά και η πόρωσή του (επούλωση) είναι πιο αργή και δύσκολη.

Περισσότερα