Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Ο Αγκώνας

Χειρουργική Αγκώνος - Ενημέρωση ασθενούς

Έχετε κάποιο πρόβλημα στον αγκώνα που ανάλογα με την περίπτωσή σας, προκαλεί πόνους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή της μέρας, ακαμψία, δυσκολία στην κίνηση. Η άρθρωση μπορεί επίσης να δυσλειτουργεί και να ενοχλείστε στις δραστηριότητές σας.

Περισσότερα