Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Η Β ́ ορθοπαιδική κλινική του Ιασώ Θεσσαλίας αναβαθμίζοντας τις ιατρικές παροχές της, εισέρχεται στη μεταρομποτική εποχή των ολικών αρθροπλαστικών εισάγοντας την εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος.
Με ακρογωνιαίο λίθο την κλινική εξέταση του προς επέμβαση γόνατος από τον ορθοπαιδικό και τη δυνατότητα από το απεικονιστικό τμήμα του Ιασώ Θεσσαλίας, της τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας όλου του κάτω άκρου, (ισχίο-γόνατοποδοκνημική), που αξιολογείται ως ενιαία ανατομική - κινητική μονάδα, ανιχνεύονται λεπτομερώς οι ανατομικές και κατ'επέκταση οι εμβιομηχανικές ιδιαιτερότητες του πάσχοντος.
 
Οι απεικονίσεις της αξονικής λαμβάνονται από την κατασκευαστική εταιρεία, εκτός Ελλάδος, η οποία με ειδικό λογισμικό σε 3-D εκτυπωτή δημιουργεί εκμαγεία της άρθρωσης του γόνατος (χρησιμοποιώντας τελειοποιημένα λογισμικά συστήματα που αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν την εμβιομηχανική του συνόλου του κάτω άκρου), που χρησιμοποιούνται κατά την επέμβαση, διαμορφώνοντας το γόνατο για την ακριβέστερη εφαρμογή της πρόθεσης, όπως έχει εκτιμηθεί από τον υπολογιστή.
Μετά από χρονικό διάστημα 20 ημερών αποστέλλονται τα εκμαγεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ακριβέστατη τοποθέτηση της πρόθεσης που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς απόλυτα εξατομικευμένα.
 

Πλεονεκτήματα:

Ακριβής προεγχειρητικός σχεδιασμός , διαφορετική πρόθεση για άντρες και γυναίκες, μικρότερη χειρουργική τομή, ελάχιστη απώλεια αίματος, ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, ταχύτερη αποκατάσταση, μείωση του χειρουργικού χρόνου, μικρότερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, μεγαλύτερος χρόνος ζωής της αρθροπλαστικής, μεγαλύτερο - ακόμη και πλήρες, εύρος κίνησης του γόνατος, γρηγορότερη επιστροφή στις πρότερες δραστηριότητες.
 
Σε νεότερους ασθενείς με εκτεταμένες ολικού πάχους χόνδρινες βλάβες (συνήθως στο γόνατο) εφαρμόζεται η τεχνική graftnet, μια πλήρως αρθροσκοπική επέμβαση αυτόλογης μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων και θρομβίνης, με τη συλλογή υγιούς χόνδρου από μη φορτιζόμενη επιφάνεια της προς αποκατάσταση άρθρωσης και λήψη αυτόλογης θρομβίνης, (από το αίμα του πάσχοντος), που λειτουργεί «σαν κόλλα». Το μείγμα μεταμοσχεύεται και επικολλάται στις χόνδρινες βλάβες πλήρως αρθροσκοπικά.
Στο Τμήμα της Αθλητικής Τραυματιολογίας της Β΄Ορθοπαιδικής Κλινικής διενεργείται διεπιστημονική προσέγγιση (με συνεργάτες καρδιολόγο, πνευμονιολόγο, αθλητικό ψυχολόγο, εργοφυσιολόγο, εμβιομηχανικό)που έχει σαν σκοπό την πρόληψη, την θεραπεία (συντηρητική - παρεμβατική - χειρουργική) και την μετεγχειρητική αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων, τόσο σε αθλητές υψηλού επιπέδου, όσο και στον καθημερινά αθλούμενο.
Η ιατρική προσέγγιση αθλητών και αθλουμένων στοχεύει:
1. Στη διαφύλαξη της Υγείας των.
2. Στη συνταγογράφηση της άσκησης.
3. Στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών με:
 • Ελαχιστοποίηση τραυματισμών
 • Έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών
 • Εξατομικευμένη προπονητική παρέμβαση
 • Χρήση λειτουργικών διαγνωστικών μεθόδων (εργοσπιρομετρία, αερόβιο-αναερόβιο κατώφλι, βασικός μεταβολισμός σε ηρεμία, ανάλυση βάδισης, έλεγχος δρομικής οικονομίας, πλήρης εμβιομηχανική ανάλυση, έλεγχος ταχύτητας, ελαστικότητας και εκρηκτικότητας, αναγνώριση ασυμμετριών που έχουν ως αποτέλεσμα λειτουργικές ανεπάρκειες, αξιολόγηση τραυματισμένων μαλακών ιστών με ψηφιακή ψηλάφηση προκειμένου να επιστρέψει ο τραυματισμένος αθλητής με ασφάλεια στις αθλητικές του δραστηριότητες)
 • Συνεργασία με τους προπονητές
 • Εξατομικευμένη εξωγενής ενίσχυση
Σε περίπτωση τραυματισμού, χρησιμοποιούνται ελαχίστης παρεμβατικότητας υπερσύγχρονες χειρουργικές τεχνικές που περιλαμβάνουν:
 
Αρθροσκοπική χειρουργική:
 • Συρραφή μηνίσκου, μηνισκεκτομές, διαμόρφωση αρθρικών επιφανειών σε αρχικά στάδια χόνδρινων βλαβών, μεταμοσχεύσεις χονδροκυττάρων σε βαρύτερες αλλοιώσεις, αποκατάσταση επιγονατιδομηριαίας προστριβής (χονδροπάθειας)
 • Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού με την τεχνική all inside (όπου χρησιμοποιείται ένα μόνο μόσχευμα, διασαλεύοντας ελάχιστα την ανατομία του χηνείου ποδός (σημείο λήψης μοσχευμάτων) διατηρώντας επαρκή ιδιοδεκτικότητα και μυική ισχύ, δεν χρησιμοποιούνται βίδες που μπαίνουν μέσα στο οστό αλλά ειδικά κουμπιά συγκράτησης, οι τρύπες-τούνελ στα οστά είναι μικρότερες διατηρώντας σχεδόν ακέραιο το φλοιό, ο τραυματισμός της επιφυσιακής πλάκας της κνήμης στα παιδιά είναι μικρότερος, με αποτέλεσμα γρηγορότερη και πληρέστερη αποκατάσταση.
 • Ανάλογες επεμβάσεις εφαρμόζονται και στον οπίσθιο χιαστό, τους καθεκτικούς ή άλλες συνδεσμικές βλάβες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Συρραφή ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου όταν η ρήξη ειναι κεφαλική και πρόσφατη (εντός 15 ημερών). Η τεχνική (internal brace ACL primary repair) δεν επιφέρει διόλου ανατομικές αλλοιώσεις, έκπτωση ιδιοδεκτικότητας ή μυικής ισχύος!
 • Ανακατασκευή χόνδρινων βλαβών και ελλειμμάτων.
 • Αρθροσκοπική αποκατάσταση κακώσεων ώμου, αγκώνος, ισχίου, πηχεοκαρπικής και ποδοκνημικής.
Χειρουργική μαλακών μορίων:
Ρήξεις δικέφαλου βραχιονίου (μακράς κεφαλής ή κατάφυσης αυτού), τρικέφαλου, οπίσθιων μηριαίων, τετρακεφάλου, μείζωνος θωρακικού, περονιαίων, κνημιαίων τενόντων, αχιλλείου. 
 
Καθοδηγούμενες εγχύσεις με υπέρηχο, αξονική τομογραφία και μαγνητική τομογραφία, βιολογικών παραγόντων σε χρόνια μυοπεριτοναικά σύνδρομα, αρθρώσεις και παθήσεις σπονδυλικής στήλης.
 

Σκοπός μας είναι:

Η ελαχιστοποίηση των τραυματισμών με προληπτικούς ελέγχους και επισήμανση ενδογενών (ανατομικές - εμβιομηχανικές - φυσιολογικές ιδιαιτερότητες) και εξωγενών (προπόνηση, υλικοτεχνική υποδομή, συνθήκες) εκλυτικών παραγόντων. Οι αθλητές και οι αθλούμενοι να λαμβάνουν σε περίπτωση τραυματισμού την βέλτιστη υποστήριξη, θεραπεία και αποκατάσταση.
Β΄ορθοπαιδική κλινική - αθλητικών κακώσεων Ιασώ θεσσαλίας
Θωμάς Μέλλος MD, Δ/ντής