Μέλλος Θωμάς

Ορθοπαιδικός - Αθλητίατρος

Σχολικό σακίδιο: Βαρύ φορτίο στις πλάτες των νέων

Οι έφηβοι συχνά μεταφέρουν βαριά σακίδια με αποτέλεσμα να εμφανίζονται όλο και συχνότερα πόνοι στη ράχη και στη μέση
 
Σε μια έρευνα που αναφέρεται στο Archives of Disease in Childhood σχεδόν το 92 τοις εκατό των εφήβων 12-17 ετών κουβαλάνε σακίδια στη πλάτη που ζυγίζουν  περίπου επτά κιλά κατά μέσο όρο. Το βάρος του σακιδίου  υπερβαίνει στο 60 τοις εκατό των παιδιών το δέκα τοις εκατό του σωματικού τους βάρους, και στο 20 τοις εκατό το  σακίδιο ήταν ακόμη βαρύτερο από το15 τοις εκατό του σωματικού βάρους. Αυτό δεν είναι χωρίς συνέπειες: Ένα στα τέσσερα παιδιά ανέφεραν ότι υπέφεραν  κατά το τελευταίο έτος για περισσότερες από 15 ημέρες από πόνο στην πλάτη. 
 
Το πιο κοινό πρόβλημα ήταν η εμφάνιση σκολίωσης ή άλλου είδους παραμόρφωσης της  σπονδυλικής στήλης, πόνος ή σπασμός στη ράχη, δηλαδή ακούσια ή μόνιμη ένταση των μυών της ράχης. Τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο από ότι τα αγόρια. Η ένταση του πόνου στην πλάτη αυξάνεται με την ηλικία. Στα παιδιά που κουβαλούσαν βαρύτερα σακίδια, αυξήθηκε κατά 50 τοις εκατό ο κίνδυνος εμφάνισης  πόνου στη ράχη σε σχέση με τα παιδιά που είχαν ελαφρύτερα σακίδια. 
 
Βαριά σακίδια αλλάζουν το βάδισμα και τη στάση του σώματος και μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιο πόνο στην πλάτη, το όλο θέμα επιδεινώνεται  και από το καθιστικό τρόπο ζωής. Τα παιδιά και οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους που κρύβει ένα υπερφορτωμένο σακίδιο.